Čo je prístup?

Prístup k slovu sa môže vzťahovať na niektorý z nasledujúcich:

1. Všeobecne platí, že prístup sa vzťahuje na povolenie na používanie. Ak vám boli udelené práva na používanie počítača alebo služby, máte oprávnený prístup, zvyčajne poskytnutím zadania používateľského mena a hesla.

Poznámka: Ak používate počítač alebo službu bez povolenia, máte neoprávnený prístup.

2. Prístup je tiež komunikačný kanál, ktorý sa otvára so softvérom alebo hardvérovým zariadením, ako je napríklad počítačová disketová mechanika, modem alebo tlačiareň. Ak príslušný prístup nie je získaný, používateľ dostane prístup odmietnutý alebo iné chybové hlásenie.

3. Program Microsoft Access je program na správu databázového softvéru od spoločnosti Microsoft.

4. Ďalšie informácie o spoločnosti Access nájdete na stránke spoločnosti Access .

Databáza, databázové podmienky, vstup, FoxPro, vzdialený prístup, bezpečnostné výrazy