Čo je to skratka?

Skratka sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Skratka je skrátená verzia slova, ktorá sa vyslovuje ako jednotlivé písmená. Napríklad, "HTML" je skratka pre "Hypertext Markup Language" a je vyslovovaná HTML .

Poznámka: Gramaticky nesprávne skratky sa považujú za chat slang, napr. Pomocou "u" ako skratky pre "vy". Ďalšie skrátené slová ako "LOL" a "OMG" sa považujú za skratky.

Skratka vs. skratka

Skratky a skratky sú skrátené formy iného slova, čo robí to mätúce, keď sa snaží rozlišovať medzi týmito dvoma. Napríklad „Dr.“ je skratka "Doctor" a obe formy sú vyslovované rovnakým spôsobom. Akronym je skrátené slovo vytvorené z písmen obsiahnutých vo viacerých slovách alebo frázach. Napríklad "RAM" je skratka pre "pamäť s ľubovoľným prístupom".

Najväčší rozdiel medzi skratkou a skratkou je, že akronym zjednodušuje dlhé meno alebo termín a vytvára nové slovo, ktoré možno vysloviť. Skratka nie je vyslovovaná ako slovo.

2. Pri písaní v HTML, značka sa používa na označenie skratky alebo skratky .

Skratka, Počítačové skratky