Čo je to Abend?

Krátky pre abnormálny koniec, abend je termín používaný na opis, kedy program alebo úloha končí bez varovania. Ak dôjde k prerušeniu, zvyčajne nasleduje chybové hlásenie, ktoré indikuje poslednú operáciu programu, súbor, ktorý bol spôsobený, alebo kde sa vyskytla porucha.

Počítačové skratky, chyby, programovacie termíny