Čo je to okno O mne?

Dialógové okno s informáciami o spoločnosti, ktorá program vytvorila, ako aj ďalšie užitočné informácie, ako je verzia programu, používateľa alebo sériové číslo. V systéme Microsoft Windows je k okienku About prístupné kliknutím na rozbaľovaciu ponuku Help (Pomocník ) v ponuke File (Súbor) a výberom položky "About xxxx", kde "xxxx" je názov programu. Obrázok je príkladom okna Mozilla Firefox About.

Tip: V nových verziách programu, ktoré odstránia ponuku File (Súbor), sa v ponuke hamburger môže nachádzať pole o súbore.

Dialógové okno Menu, softvérové ​​podmienky