Čo je absolútne umiestnenie?

Absolútne umiestnenie môže odkazovať na niektorú z nasledujúcich možností:

1. Vo všeobecnosti je absolútnou polohou opis presného miesta na objektovom súradnicovom systéme, ako je mriežka.

2. Keď sa odkazuje na mapu alebo zemský povrch, absolútnou polohou je zemepisná šírka a zemepisná dĺžka určitého miesta. So zariadením GPS alebo softvérovým programom, ako je napríklad aplikácia Google Earth, by človek mohol získať svoju absolútnu polohu na Zemi.

Absolútna adresa, Absolútna referencia bunky, Absolútne súradnice, Axis, GPS