Čo je absolútna cesta?

Alternatívne označovaná ako cesta k súboru a úplná cesta, absolútna cesta obsahuje koreňový adresár a všetky ostatné podadresáre, v ktorých sa nachádza súbor alebo priečinok. Napríklad http://www.computerhope.com/jargon/a/absopath.htm je absolútna cesta k tejto webovej stránke.

Vpred lomka, Podmienky operačného systému, Cesta, Relatívna cesta