Čo je to denník prístupu?

Pri odkaze na webovú stránku je denník prístupu súbor alebo skupina súborov, ktorá obsahuje zoznam všetkých súborov, ku ktorým sa pristupuje na serveri. Väčšina serverov zaznamenáva IP adresu, dátum, čas, súbor, prehliadač, operačný systém alebo odkazujúcu stránku. Nižšie je uvedený príklad, ako môže vyzerať záznam v denníku prístupu.

 1.1.1.1 - - [22 / Feb / 2005: 17: 32: 27 -0800] "GET /favicon.ico HTTP / 1.1" 200 1406 "-" "Mozilla / 5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; rv: 1.7.3) Gecko / 20040913 Firefox / 0.10.1 "" www.computerhope.com " 

Väčšina používateľov nevyžaduje prístup k logu surového prístupu, pretože mnoho webových hostiteľov má z denníka automaticky vygenerovaný prehľad alebo graf. Ak potrebujete zistiť, kto alebo čo je prístup k súboru alebo všetkému, čo na serveri pristupuje adresa, môžete ho nájsť v denníku surového prístupu.

Podmienky siete