Čo je prístupový bod?

Alternatívne označovaný ako základňová stanica a bezdrôtový smerovač, prístupový bod je bezdrôtový prijímač, ktorý umožňuje užívateľovi bezdrôtovo sa pripojiť k sieti alebo internetu. Tento termín sa môže vzťahovať na zariadenia Wi-Fi aj Bluetooth. Obrázok ukazuje smerovač bezdrôtového prístupového bodu Linksys; využíva viacero antén na zlepšenie signálu.

Základňová stanica, Bluetooth, BSS, Hardvérové ​​podmienky, Sieťové podmienky, Router, WAP, Wi-Fi