Čo je blokovanie účtu?

Bezpečnostná funkcia používaná s operačnými systémami a službami s prihlásením, ktoré uzamkne akýkoľvek účet, ktorý zlyhal pri pokuse o prihlásenie, viac ako nastavený parameter. Napríklad, systém by mohol byť nastavený na zablokovanie účtu na jednu hodinu, ak užívateľ zlyhá pri prihlásení päťkrát za desať minút. Uzamknutie účtu chráni účet tak, že bráni komukoľvek alebo čokoľvek od uhádnutia používateľského mena a hesla. Keď je váš účet uzamknutý, musíte pred opätovným prihlásením do účtu počkať určitý čas. Na obrázku nižšie GPO systému Windows XP je príklad, kde možno túto zásadu nastaviť v systéme Windows.

Vo vyššie uvedenom príklade sú tri predvolené politiky. Trvanie uzamknutia účtu vám umožňuje určiť, koľko minút účet zostane uzamknutý po spustení. Prahová hodnota uzamknutia účtu vám umožňuje určiť, koľko neplatných prihlásení sa môže vyskytnúť pred zablokovaním účtu. Nakoniec po resete počítadla uzamknutia konta po zadaní dĺžky v minútach sa počítadlo vynuluje, ak sa neuskutočnili žiadne neúspešné pokusy. Dobré nastavenie pre väčšinu používateľov je 60, 10 a 30.

Prihlásenie, Bezpečnostné podmienky