Čo je to aktuátor?

Ovládač je elektronické zariadenie ovládané motorom, ktorý pohybuje ramenom hlavy pevného disku. V minulosti bol pohon v rámci pevného disku ovládaný krokovým motorom. V súčasnosti je však pohon často riadený servomotorom. Nižšie je uvedený grafický príklad vnútra pevného disku vrátane ovládača hlavy.

Poznámka: Jednotka SSD nemá žiadne pohyblivé časti alebo motor.

Kliknite na tlačidlo smrti, pevný disk termíny, čítať / zapisovať hlavy