Čo je AB Box?

AB box je analógový prepínač, ktorý sa používa na pripojenie viacerých periférií k jednému počítaču. Ako je možné vidieť na obrázku, zadná časť AB boxu má port INPUT-OUTPUT, ako aj porty A a B na pripojenie každého zariadenia. V našom príklade by mohli byť dve paralelné portové tlačiarne pripojené k boxu na A a B portoch a počítač by bol pripojený k INPUT-OUTPUT portu. Užívateľ počítača by potom mohol prepínať medzi tlačiarňou A a B na tom istom počítači bez nutnosti odpojiť a znova pripojiť tlačiarne k počítaču.

Poznámka: Pri zakúpení krabice AB pre počítačovú tlačiareň sa odporúča, aby ste sa najprv obrátili na výrobcu tlačiarne, aby ste potvrdili používanie takéhoto zariadenia.

Hardvérové ​​termíny, KVM, Port expander