Čo je dopravca?

Dopravca sa môže odvolávať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Nosič je signál používaný na komunikáciu s inými modemami, sieťami alebo inými zariadeniami.

2. Dopravca je spoločnosť, ktorá poskytuje typové alebo komunikačné služby. Napríklad spoločnosť, ktorá vám poskytuje telefónne služby, sa považuje za dopravcu. Dobrými príkladmi telefónnych operátorov v Spojených štátoch sú AT&T, Sprint, T-Mobile a Verizon.

CIR, Modem termíny, Telefónne podmienky