Čo je CISSP?

CISSP ( certifikovaný odborník na bezpečnosť informačných systémov ) je certifikácia pokrývajúca riadenie prístupu, kryptografiu, bezpečnostnú architektúru a dizajn a ďalšie súvisiace oblasti.

Od mája 2014 je na celom svete certifikácia CISSP približne 93 000 ľudí. Certifikácia bola oficiálne schválená Ministerstvom obrany USA v kategóriách Manažment technických informácií a zabezpečenia informácií.

Architektúra, Certifikačné podmienky, Počítačové akronymy, Internetové podmienky, Sieťové podmienky, Bezpečnostné podmienky