Čo je to Finite Automata?

Konečné automaty, tiež známe ako stavové stroje alebo FSM ( konečne stavové stroje ), sú matematickým modelom výpočtovej techniky používanej pri návrhu počítačových programov a sekvenčných logických obvodov. Nie sú to skutočné stroje, ale abstraktné stroje, ktoré môžu byť naraz v niektorom z obmedzeného počtu štátov.

Presnejšie, konečný automat (singulárny) je stroj, ktorý môže prejsť z jedného štátu do druhého; reaguje s preddefinovaným sledom správania, keď narazí na určitú udalosť. Napríklad jednoduchý konečný automat by bol turniketom stanice metra: keď prejdete na cestovné, zmení sa z uzamknutého stavu do stavu odomknutia a môžete ním prejsť.

Elektronické termíny, logika, model, Turingove stroje