Čo je odlesk objektívu?

Odlesk šošovky je optický efekt, ktorý je často vnímaný ako halo alebo vymytá časť obrazu. Obrázok je softvér generovaný odlesk objektívu, ktorý pomáha demonštrovať, ako vyzerajú. Pri fotografovaní sa pri snímaní do jasného zdroja svetla často vyskytuje odlesk objektívu.

Oslnenie, Video podmienky