Čo je to logo?

Logo môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Logo označuje obrázok, ktorý predstavuje pre spoločnosť. Obrázok vpravo je príkladom loga Computer Hope. Skladá sa z "C" a "H" pre "Computer Hope".

2. Alternatívne označované ako korytnačka grafika, Logo je vyslovovaný ako Low-go a je vysoko-úrovni programovací jazyk známy pre svoje grafické schopnosti, vytvorené Seymour Papert v roku 1967. programovania do počítača na vytvorenie grafiky. Nižšie sú uvedené pokyny na vytvorenie štvorca.

dopredu 100 doprava 90 dopredu 100 doprava 90 dopredu 100 doprava 90

dopredu 100

Tip: Trojuholník, ktorý vytvára grafiku, sa často označuje ako korytnačka alebo korytnačka.

Termíny programovania, korytnačka