Čo je Resmon?

Short for Resource Monitor, Resmon je funkcia zavedená v systéme Windows Vista, ktorá umožňuje používateľom prezerať informácie o reálnom čase o softvéri a hardvéri na svojom počítači. Zobrazuje veci, ako je pamäť, disk, výkon procesora a siete, ako aj to, ktoré softvérové ​​kľučky a súborové moduly pracujú.

Nižšie je príklad Windows Resource Monitor v systéme Windows 8 a typ informácií, ktoré poskytuje používateľom.

Každá karta v nástroji Resource Monitor poskytuje rôzne informácie.

  • Prehľad - poskytuje rýchly pohľad na využitie procesora, využitie pamäte, aktivitu disku a sieťovú aktivitu. Kliknutie a rozšírenie každého šedého pruhu poskytuje údaje pre túto kategóriu.
  • CPU - Zobrazuje zoznam procesov bežiacich na počítači, koľko aktívnych vlákien používa a percento použitých prostriedkov CPU.
  • Memory (Pamäť) - Zobrazí zoznam procesov bežiacich na počítači a množstvo používanej pamäte
  • Disk - Zobrazí zoznam procesov vykonávajúcich činnosti čítania alebo zápisu na pevný disk počítača a koľko bajtov za sekundu sa vykonáva každá aktivita
  • Sieť - Zobrazí zoznam procesov využívajúcich sieťové pripojenie počítača na odosielanie a prijímanie údajov a koľko bajtov za sekundu sa každá aktivita vykonáva.

CPU, Disk, Hardvér, Pamäť, Sieť, Zdroj, Softvér, Softvér