Čo je pamäťová jednotka?

Pamäťová jednotka sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Pamäťová jednotka je ďalší termín používaný na opis pamäte počítača alebo pamäte RAM.

2. Pamäťová jednotka je termín, ktorý sa používa na označenie jednotky USB typu Flash.

Podmienky pamäte