Čo je to Soft Page Break?

Prerušenie stránky je miesto v dokumente alebo texte, ktoré automaticky oddeľuje stránky. Mäkké prerušenia stránok sa vkladajú automaticky pomocou programov na spracovanie textu, ako je napríklad program Microsoft Word, na rozdiel od tvrdých zlomov stránok, ktoré používateľ vkladá manuálne na samostatné stránky.

Koniec stránky, podmienky procesora programu Word