Čo je STR?

STR sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Skrátené pre pozastavenie do RAM, STR je proces, ktorý sa spustí, keď počítač prejde do režimu pozastavenia. Všetky informácie, ktoré sa práve používajú, sa ukladajú do pamäte, čím sa komponenty v počítači vypnú, aby sa šetrila energia. Keď počítač obnoví činnosť, uložené informácie sa potom vrátia do pôvodného stavu.

2. STR je skratka pre odoslanie .

3. STR je skratka pre silu, ktorá je obyčajne špecifickým atribútom, ktorý upresňuje, koľko útoku má postava. V hrách MMO, položky, ktoré postava môže využiť (brnenie a zbrane) im umožňuje zvýšiť množstvo sily, ktorú má postava.

Počítačové akronymy, herné termíny, podmienky Power, Suspend