Čo je ID dodávateľa?

Alternatívne označované ako VID, ID dodávateľa je jedinečné číslo priradené každému počítačovému hardvérovému zariadeniu, ktoré pomáha počítaču identifikovať hardvér, ktorý je nainštalovaný v počítači. Väčšina ID dodávateľov začína s 0x, napríklad 0x9710 alebo 9710 je príkladom ID dodávateľa. Ostatné ID dodávateľov môžu byť prvých niekoľko písmen názvu spoločnosti alebo skratky.

Hardvér, hardvérové ​​termíny