Čo je to vlnová bublina?

Vlnová bublina je samoladiace zariadenie so širokou šírkou pásma, ktoré sa používa na zachytávanie rádiových frekvenčných signálov, ako sú Bluetooth, mobilné, GPS a Wi-Fi. Prenosná vlnová bublina beží na lítium-iónovej batérii, ktorá poskytuje približne dve hodiny nepretržitého dvojpásmového alebo štvorhodinového nepretržitého rušenia jedným pásmom. Má tiež dosah až 20 stôp.

Upozornenie: Kvôli predpisom FCC nie je zariadenie s vlnovými bublinkami dostupné v žiadnom maloobchodnom alebo on-line obchode, takže musí byť vybudované. Aj na mnohých miestach je nezákonné prevádzkovať vlnovú bublinu, ak je postavená.

Elektronické termíny, bezpečnostné termíny