Čo je to Zetta?

Zetta je prefix používaný s metrickým systémom, ktorý sa rovná 1021, alebo 1 000 000 000 000 000 000 000 (sextillion). Dobrým príkladom, kde sa táto predpona používa s počítačmi, je ZB (zettabyte).

Aká predpona je pred zetou?

Exa je prefix používaný pred zetou.

Aká predpona je po zette?

Yotta je prefix používaný po zette.

Merania, Zettabyte