Kde môžem získať nastavenia pre pevný disk?

Pre mnohé staršie pevné disky nájdete na stránke so špecifikáciami pevného disku počítača zoznam starších diskov CMOS a nastavení prepojok.

Tip: Väčšina novších pevných diskov bude automaticky rozpoznaná počítačom a jumper a ďalšie nastavenia sa často nachádzajú v hornej časti jednotky.