Prečo mám disk C a H?

Krátka odpoveď je, že pevný disk v počítači je komprimovaný. Kompresia pevného disku počítača vám umožní umiestniť viac informácií o jednotke, ale vyžaduje, aby bola vytvorená oblasť (známa ako oddiel H) pre súbory, ktoré nebudú komprimované.

Poznámka: Jednotka H je časťou pevného disku, ktorá nie je komprimovaná.

Môžem bezpečne odstrániť H?

Kompresia pevného disku je zvyčajne trvalá, a hoci je možné disk dekomprimovať, môže to byť nespoľahlivý proces. Ak chcete mať iba jednotku C: alebo ak máte problémy s komprimovaným pevným diskom, odporúčame vám vymazať počítač a začať znova.