Prečo sa môj modem nepripojí na 56k?

Najvyššia rýchlosť pripojenia s 56k modemmi je 53 kbps vzhľadom na smernice FCC. Ak sa pripájate rýchlosťou 53 kbps alebo takmer 53 kbps, ide o najvyššiu rýchlosť pripojenia, ktorú budú podporovať vaše telefónne linky a modem.

Ak nepripájate takmer 56 kbps, musíte sa uistiť, že váš poskytovateľ internetu používa rovnaký štandard, napríklad X2, Flex alebo V.90. Ak nie ste pripojení k rovnakému štandardu, pripojíte sa na max. 28 alebo 36 kbps.

Ak váš poskytovateľ internetových služieb používa rovnaký štandard, je dobré, že vaše telefónne linky nemusia byť kompatibilné alebo že vaše telefónne linky nie sú správne prepínané.